APP SARA (5+0)
ZASLAT POPTáVKU

Rozloha: 72 m2   Počet pokojů: 2   Počet osob: 5
APP SARA (4+0)
ZASLAT POPTáVKU

Rozloha: 72 m2   Počet pokojů: 2   Počet osob: 4
ZASLAT POPTáVKU

Rozloha: 0 m2   Počet pokojů: 0   Počet osob: 5
APP AQUA (2+2)
ZASLAT POPTáVKU

Rozloha: 50 m2   Počet pokojů: 1   Počet osob: 4
APP ZARA (2+0)
ZASLAT POPTáVKU

Rozloha: 35 m2   Počet pokojů: 0   Počet osob: 2
APP HRUSTA (2+1)
ZASLAT POPTáVKU

Rozloha: 40 m2   Počet pokojů: 1   Počet osob: 3
APP HRUSTA (3+2)
ZASLAT POPTáVKU

Rozloha: 50 m2   Počet pokojů: 2   Počet osob: 5